Hans van Berkel heeft zijn opleiding genoten aan de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst in Groningen. Zijn beelden verraden die klassieke opleiding, ook al zijn ze vaak abstract vormgegeven. Hans is gefascineerd door de mogelijkheden die het spelen met lijnen biedt.

Hans werkt met verschillende materialen, waarbij staal en klei momenteel zijn voorkeur hebben. Ook maakt hij graag etsen, litho’s en houtsneden.
Een thema dat in zijn vrije werk vaak een rol speelt is: verduren, torsen.

Hans werkt graag in opdracht. Hij betrekt zijn opdrachtgever ook bij de zoektocht naar de optimale verbeelding van diens wensen. Het eindresultaat moet passend én verrassend zijn.

Dat iedereen, ook zonder ervaring, veel plezier kan ervaren bij het maken van beelden draagt Hans graag uit in workshops, waarin wassen beelden worden gemaakt.

cv

2019, november-december, een deel van het “ruimtelijk werk” verzorgd bij een expositie van 033Fotostad in het Rietveldpaviljoen, Amersfoort

2019, april-september, deelnemer aan Beelden in Gees

2019, januari-april, expositie met Lichting ’18 bij KEIK, Groningen

2018, juli  Eindexamenexpositie Klassieke Academi, Martinikerk Groningen

2014 – 2018 Opleiding beeldhouwen aan de Klassieke Academie in Groningen docenten o.a: Natascha Bennink, Jantien de Boer, Onno Broeksma, Gosse Dam, Rachel Dieraerd, Siemen Dijkstra, Xandra Donders, Anita Franken, Jon Gardella, Miranda van Gelderen, Tom Hageman, Peter Hiemstra, Reinder Homan, Jan van der Kooi, Jan van Loon, Andrijana Martinovic, Annelies Middel, Thom Puckey, Eddy Roos, Gert Sennema, Henk Slomp, Harm van Weerden

2016, oktober Deelnemer aan een wedstrijd georganiseerd door FASADE rond 100 jaar Belgenmonument in Amersfoort

2014, juni Deelnemer openingsexpositie Eemhuis, Amersfoort

2014, mei Deelnemer tentoonstelling GSA, Hilversum 2013 Deelnemer aan een expositie door leerlingen van Scholen in de Kunst, Amersfoort

2010 – 2014 Hakken in serpentijn en marmer, boetseren bij Scholen in de Kunst (Amersfoort) docenten:  Giel Clijsters, Theresa Langendorff, Leontine Sies